Ubezpieczenie max4power

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego zarówno baterie jak i zasilacze max4power dostarczane są wraz z ochroną ubezpieczeniową na wypadek uszkodzenia laptopa, które powstałoby na skutek wadliwej pracy produktu. Wartość maksymalna odszkodowania wynosi 5.000 PLN a firmą ubezpieczającą jest TUiR Allianz Polska SA.

Poniżej szczegółowe warunki zawarte w regulaminie ubezpieczenia max4power.

 

 


 

 

Regulamin ubezpieczenia max4power

 

§1


Ubezpieczeniem objęte są wszystkie baterie oraz zasilacze do notebooków marki max4power.

 

§2


Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej jest:

1. posiadanie przez Klienta dokumentu zakupu produktu max4power (faktura lub paragon),

2. posiadanie przez Klienta dokumentu zakupu sprzętu, który uległ zniszczeniu, w wyniku niewłaściwego funkcjonowania produktu max4power,

3. wypełnienie i przesłanie „Protokołu ubezpieczeniowego” do naszego biura pod adres office@maxforpower.com.

 

§3

 

Ubezpieczenie obowiązuje 1 rok od daty zakupu produktu max4power.

 

§4


Ubezpieczeniem objęte są urządzenia, w których zainstalowano bądź podłączono produkty max4power a których wiek nie przekracza 5 lat od daty jego zakupu lub 6 lat od daty wprowadzenia produktu na rynek.

 

§5


Przesyłając wypełniony „Protokół ubezpieczeniowy”, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych oraz przekazanie ich ubezpieczycielowi TUiR Allianz Polska SA.

 

§6


Po otrzymaniu od klienta wszelkich wymaganych informacji oraz dokumentów zostanie dokonana analiza zgłaszanego przypadku. Wynik analizy zostanie podany telefonicznie bądź drogą mailową, na dane kontaktowe Klienta.

 

§7


Klient którego roszczenie zostanie wstępnie uznane, będzie zobowiązany do dostarczenia uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz zastosowanego w nim produktu marki max4power do ekspertyzy. Klient zobowiązany jest dołączyć do urządzeń dokumenty zakupu - kopie paragonów lub faktur. Szczegóły odesłania sprzętu do ekspertyzy zostaną ustalone z klientem indywidualnie.

 

§8

 

Przesyłka produktu max4power oraz uszkodzonego urządzenia odbywa się na koszt Klienta, jeśli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, koszty te zostaną zwrócone.

 

§9


Produkty przesłane bez akceptacji „Protokołu ubezpieczeniowego”, nie zostaną poddane ekspertyzie oraz zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.

 

§10


Ubezpieczający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania ekspertyzy.

 

§11


Wszelkie dalsze postępowanie związanie z procedurą odszkodowawczą odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ustalonymi przez firmę TUiR Allianz Polska SA.

 

§12


Odszkodowanie może przyjąć postać:

1. Naprawy uszkodzonego sprzętu i doprowadzenia go do stanu z przed awarii

2. Wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy identyczny lub porównywalny klasowo

3. Pieniężnej wypłaty ekwiwalentu za uszkodzony sprzęt.

 

§13


Kwota wypłaconego ubezpieczenia nie może być wyższa niż 5.000 PLN.

 

§14


Ubezpieczeniem nie jest objęty odzysk utraconych danych z wszelkiego typu nośników danych zainstalowanych w urządzeniu lub podłączonych do urządzenia, którego dotyczy roszczenie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl